ДОГОВІР №

ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ З РОЗМІЩЕНННЯ

 

м.Київ                                                                                                                     « » __________ 2017р.

 

Фізична особа-підприємець Горбаль Галина Вікторівна, що діє на підставі Виписки з Єдиного Державного Реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців (номер запису в ЄДР 2 070 000 0000 001981 від 14.09.2005 року),  (власник та управитель готельного комплексу «MaNNa», що розташований за адресою:  04071, Україна, м. Київ,  вул. Воздвиженська, 16Б), надалі поіменований «ВИКОНАВЕЦЬ», та

__________________________________________________  , надалі поіменований «КЛІЄНТ», разом СТОРОНИ, уклали цей Договір про наступне:

 

1. ВИЗНАЧЕННЯ

1.1  Розміщення – надання можливості тимчасового проживання КЛІЄНТІВ у номерах ВИКОНАВЦЯ

1.2  Бронювання – процес замовлення КЛІЄНТОМ номеру/номерів  з метою їх подальшого використання під час тимчасового проживання в обумовлені строки окремими КЛІЄНТАМИ або Групою КЛІЄНТІВ.

1.3  Підтвердження бронювання – згода ВИКОНАВЦЯ щодо виконання замовлення КЛІЄНТА.

1.4  Відмова в бронюванні – відмова ВИКОНАВЦЯ в виконанні замовлення КЛІЄНТА.

1.5  Номер – окреме мебльоване приміщення у ВИКОНАВЦЯ, що складається з однієї або декількох кімнат, обладнаних для тимчасового проживання

1.6  КЛІЄНТ – це фізична або юридична особа, яка робить бронювання для себе або групи осіб.

1.7  Група КЛІЄНТІВ – це певна кількість фізичних осіб (не менше ніж 10 осіб), що прибувають до ВИКОНАВЦЯ та вибувають одночасно (тобто протягом розрахункової доби).

1.8  КЛІЄНТИ – КЛІЄНТ та Група КЛІЄНТІВ.

1.9  День заїзду – дата прибуття КЛІЄНТІВ до ВИКОНАВЦЯ.

1.10 День виїзду – дата вибуття КЛІЄНТІВ від ВИКОНАВЦЯ.

1.11                 Розрахункова година – до 12:00 дня, при настанні яких КЛІЄНТ повинен звільнити номер, у День виїзду. У День заїзду заселення КЛІЄНТІВ здійснюється з 14:00 дня . Время заезда в номер

1.12 Ранній заїзд – прибуття КЛІЄНТІВ до ВИКОНАВЦЯ до настання розрахункової години.

1.13 Пізній виїзд – виїзд КЛІЄНТІВ від ВИКОНАВЦЯ після настання розрахункової години у день виїзду.

1.14 Розрахункова доба – період часу з 14:00 год. поточного дня до 12:00 годин наступного дня за місцевим часом.

 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1 ВИКОНАВЕЦЬ зобов’язується надавати КЛІЄНТУ послуги з розміщення та обслуговування у готелі «MaNNa», що знаходиться за адресою: 04071, Україна, м. Київ,  вул. Воздвиженська, 16Б, згідно з попереднім замовленням КЛІЄНТА  (далі – Послуги), а КЛІЄНТ зобов’язується сплачувати вартість наданих Послуг в порядку та на умовах цього Договору і Додатків до нього, які є його невід’ємною частиною.

 

3. ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ, АНУЛЮВАНННЯ ЗАМОВЛЕНЬ

3.1 Послуги за цим Договором надаються ВИКОНАВЦЕМ на підставі їх попереднього бронювання КЛІЄНТОМ, шляхом здійснення підтвердження бронювання та надання можливості тимчасового проживання у номерах  і обслуговування Клієнтів, послуги за дим договором також надаються КЛІЄНТАМ, що здійснили бронювання безпосередньо в готелі без попереднього заказу.

 

3.2. З метою бронювання КЛІЄНТ надає ВИКОНАВЦЮ  за допомогою електронного зв’язку на електронну адресу __________________, та/або факсимільного зв’язку на телефонний номер факсу _______ письмове замовлення/заявку, яка містить Прізвище та Ім’я КЛІЄНТА, категорію номеру, дати проживання, форму оплати, та інші відомості по побажанню КЛІЄНТА.

 

3.3 ВИКОНАВЕЦЬ протягом 24 (Двадцяти чотирьох ) годин надає КЛІЄНТУ за допомогою електронного зв’язку на електронну адресу __________________, документальне підтвердження бронювання та надсилає рахунок для передплати послуги, яка становить не менше 100% від вартості однієї доби. Ненадання ВИКОНАВЦЕМ у визначений строк документального підтвердження бронювання визначається як відмова ВИКОНАВЦЯ в бронюванні.

3.4 КЛІЄНТ сплачує отриманий рахунок протягом 3 (трьох) днів з дати отримання та повідомляє ВИКОНАВЦЯ шляхом телефонного дзвінка або електронною поштою номер сплаченого рахунку та дату оплати.

3.5 У разі заїзду Групи КЛІЄНТІВ,  КЛІЄНТ не менше ніж за __ (____) календарних днів до Дня її заїзду надає ВИКОНАВЦЮ у письмовому вигляді остаточний перелік Групи.

3.6 У межах підтвердженого ВИКОНАВЦЕМ бронювання КЛІЄНТ може провести перебронювання заброньованого номеру/номерів на інших осіб.

Перебронювання проводиться у порядку бронювання на підставі наданого письмового замовлення за встановленою формою у порядку, передбаченому цим розділом.

3.7 Ранній заїзд КЛІЄНТІВ до ВИКОНАВЦЯ можливий лише за попереднім телефонним/електронним узгодженням із ВИКОНАВЦЕМ.

3.8 КЛІЄНТ має право анулювати бронювання шляхом направлення ВИКОНАВЦЮ повідомлення у письмовій/електронній формі з урахуванням вимог щодо порядку розрахунків, передбачених розділом 5 цього Договору.

3.9  КЛІЄНТ має право зробити зміну Дня заїзду (Дня виїзду), зменшити кількість заброньованих номерів, обслуговування або анулювати бронювання з урахуванням вимог щодо порядку розрахунків, передбачених розділом 5 цього Договору.

3.10 ВИКОНАВЕЦЬ о 00:00 год. в День заїзду має право анулювати бронювання, яке не підтверджене гарантійним електронним листом та/або перерахуванням коштів, у разі якщо КЛІЄНТ до вказаного часу не попередив ВИКОНАВЦЯ у письмовій формі про свій Пізній заїзд.

3.11 Надання номерів Клієнтам здійснюється лише при пред’явленні паспорта або іншого передбаченого чинним законодавством документа, який засвідчує особу, в’їзної візи і заповненні анкети встановленого зразка.

3.12   Всі письмові документи, які надаються СТОРОНАМИ згідно з розділом 3 цього Договору, вважаються належним чином наданими та отриманими СТОРОНАМИ, якщо передані у встановлені строки за допомогою факсимільного/електронного зв’язку на електронну пошту та/або номер факсу, які вказані у п.3.2. та п.3.3. цього Договору, при цьому підтвердженням надання документів є вихідний електронний лист та/або факсимільний звіт про відправку. Сторони погодили, що документи, надані у визначеному порядку мають юридичну силу і можуть використовуватися як докази.

4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

4.1 КЛІЄНТ зобов’язаний:

4.1.1 Суворо дотримуватися порядку та строків здійснення бронювання, а також порядку&

Как мы делимся вашими персональными данными с третьими лицами?

  • Booking.com: мы предоставляем вам услуги онлайн-бронирования совместно с компанией Booking.com B.V., расположенной по адресу: Herengracht 597, 1017 CE, Амстердам, Нидерланды (www.booking.com) (далее ― «Booking.com»). Несмотря на то, что мы предоставляем наполнение для этого сайта и вы бронируете напрямую через нас, обработка бронирований происходит через Booking.com. Таким образом, информация, которую вы предоставляете на этом сайте, также доступна компании Booking.com и компаниям, аффилированным с ней. Такая информация может включать персональные данные, такие как ваше имя, контактные данные, платежные данные, имена гостей, путешествующих с вами, и любые предпочтения, которые вы указываете при бронировании. Подробнее о корпоративной структуре Booking.com вы можете узнать на странице «О Booking.com».
  • Компания Booking.com может отправить вам по электронной почте подтверждение бронирования и письмо до заезда в объект размещения, а также предоставить вам сведения об объекте размещения и окрестностях. Booking.com также предоставит вам круглосуточную поддержку клиентов по всему миру. Поддержка обеспечивается за счет местных офисов и доступна на более чем 20 языках. Передав свои данные службе поддержки клиентов Booking.com, вы сможете получить необходимую помощь. Booking.com может использовать ваши данные в технических, аналитических и маркетинговых целях согласно положению о конфиденциальности Booking.com. Ваши данные также могут быть переданы другим компаниям, входящим в группу Booking Holdings Inc., для анализа, предоставления вам туристических предложений, которые могут быть вам интересны, а также индивидуального сервиса. Если это требуется законом, Booking.com сначала запросит ваше согласие на передачу данных. Если ваши данные передаются в страну за пределами ЕЭЗ, Booking.com заключит соответствующие соглашения, чтобы ваши персональные данные были защищены согласно европейским стандартам. Если у вас есть вопросы об обработке ваших персональных данных компанией Booking.com, напишите на dataprotectionoffice@booking.com.
  • BookingSuite: ваши персональные данные могут быть переданы компании BookingSuite B.V., расположенной по адресу: Herengracht 597, 1017 CE, Амстердам, Нидерланды, управляющей этим сайтом и сайтом suite.booking.com.